Δελτία Τύπου
3009
Ενορμήσεις και ορμικά πεπρωμένα

Η ανθρώπινη συμπεριφορά υποκινείται από ένστικτα κι ενορμήσεις, τα οποία είναι νευρολογικές παραστάσεις των φυσικών αναγκών του. ανθρώπου. Στο «Ενορμήσεις και ορμικά πεπρωμένα» ρίχνεται φως […]