Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Φίκα στη Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής