Σου μιλάω

ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ...ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ

   Στα υποστηρικτικά φύλλα εργασιών που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα, οι ασκήσεις 1 και 2 είναι πανομοιότυπες. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το κάθε γράμμα με τη βοήθεια απλών υλικών και να εξοικειωθούν μ’ αυτό διαισθητικά μέσα από το παιχνίδι και τη χειροτεχνία.
Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν ταυτόχρονα τόσο την αδρή και λεπτή κινητικότητά τους όσο και τον οπτικοκινητικό συντονισμό τους.
Υπάρχουν ασκήσεις διαφόρων κατηγοριών:

  • ασκήσεις προσανατολισμού, στις οποίες τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τα γράμματα που έχουν ή δεν έχουν σωστή θέση.
  • ασκήσεις που συνδέονται με τα κείμενα του βιβλίου, στις οποίες κάποιες φορές με τη βοήθεια των εικόνων και άλλες φορές με την τοποθέτηση γραμμάτων που λείπουν, απαντούν ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τη βραχύχρονη μνήμη τους.
  • ασκήσεις που βοηθούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, στις οποίες καλού- νται να ξεχωρίσουν σύμφωνα που συγχέουν όπως (φ – θ), (γ – λ), (β – δ).
  • ασκήσεις απλές και κατανοητές που διεγείρουν τη φαντασία, την παρατηρητι κότητα και την κινητικότητα των παιδιών.

    Οι οδηγίες που δίνονται στη συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελούν μια πρόταση για όλους όσους πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο. Επαφίεται στη φαντασία, δημιουργικότητα και κρίση κάθε εκπαιδευτικού, γονιού, παιδιού να χρησιμοποιήσει ό,τι υλικό επιθυμεί.

Το ασκησιολόγιο περιέχεται στην εμπλουτισμένη έκδοση (σετ), με την οποία δίνεται δώρο το CD.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε μέρος του ασκησιολογίου ...

collect dream princess books online