Σου μιλάω

ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ...ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ

   Στόχος του βιβλίου είναι να προετοιμάσει τα παιδιά για την αναγνωστική
λειτουργία (προαναγνωστικό και αναγνωστικό στάδιο).

Αποτελεί εκτός από ένα εκπαιδευτικό παραμύθι και ένα εργαλείο εκπαίδευσης.
Βοηθάει το παιδί

1. Να γνωρίσει τη σχέση φωνήματος-γραφήματος (φωνολογική ενημερότητα).
2. Να αναγνωρίζει αυτόματα το βασικό οπτικό λεξιλόγιο.
3. Να αναγνωρίζει τον προσανατολισμό κάθε γράμματος (μορφολογία).
4. Να χρησιμοποιεί μνημοτεχνικές μεθόδους για να μαθαίνει την ορθή γραφή
των λέξεων (ορθογραφία).
5. Να εμπλουτίζει το ενεργητικό λεξιλόγιό του με αναγνωστικά παιχνίδια (σημασιολογία).

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε μέρος του βιβλίου ...

collect dream princess books online