Σου μιλάω

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ένας από τους βασικότερους στόχους του σχολείου στην Α΄ Δημοτικού, αναφορικά με το γλωσσικό μάθημα, είναι η πρόσβαση του παιδιού στη συστηματική και ενσυνείδητη χρήση του αλφαβητικού συστήματος της γλώσσας μας. Αυτό σημαίνει ότι τα πρωτάκια καλούνται, μεταξύ άλλων, να εμπεδώσουν τη διάκριση των γραμμάτων από άλλα σημεία (όπως τα σχέδια, οι αριθμοί κ.ά.), τις διαφορές ανάμεσα στα γράμματα και τη σωστή αντιστοίχηση καθενός από αυτά με συγκεκριμένο φθόγγο. Η ενσυνείδητη αντιστοίχηση των φθόγγων προς τα γράμματα είναι απαραίτητη για την περαιτέρω αποτελεσματική σχέση των παιδιών με το γραπτό λόγο. Διευκολυντικό ρόλο στην ευχερέστερη υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, και όχι μόνο, έρχεται να διαδραματίσει το παρόν πόνημα.

Ανάμεσα στα τόσα πλεονεκτήματά του μπορεί να διακρίνει κανείς το ότι είναι γραμμένο και προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, αφού αξιοποιεί παιδαγωγικά και διδακτικά την ψυχοκρατική ιδιότητα της παιδικής σκέψης και του ψυχισμού (ανιμισμό, ανθρωπομορφισμό), σύμφωνα με την οποία τα άψυχα αντικείμενα θεωρούνται πως έχουν αισθήσεις, είναι ζωντανά πλάσματα με ανθρώπινη συμπεριφορά, συναισθήματα και προθέσεις.

Παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες με πλήρες νόημα και πλοκή, σε λόγο ζωντανό, σύμφωνα με την αρχή της εποπτείας, με οπτικό, ακουστικό και γενικότερα αισθητηριακό τρόπο και παρωθεί περαιτέρω στην ενεργητική εμπλοκή των παιδιών σε διαδικασίες βιωματικού χαρακτήρα, με τις οποίες καλύπτεται συνολικά η συναισθηματική, διανοητική και ψυχοκινητική έκφραση.

Η αξία του βιβλίου αυτού δεν “κλείνεται” στις λίγες γραμμές ενός προλογικού σημειώματος. Οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές και το αναδεικνύουν ως μοναδικό στο είδος του. Για αυτό οι συγγραφείς του θα πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι.

Κλείνοντας, εύχομαι αυτή η τόσο σημαντική εκπαιδευτική προσπάθεια να τύχει της δέουσας ανταπόκρισης.

Δρ Χρίστος Πατσάλης
Σχολικός Σύμβουλος ΣΕΠ του ΕΑΠ

Περισσότερα...

collect dream princess books online