Η Κίνα Κατακτά τον Κόσμο

Η Κίνα Κατακτά τον Κόσμο

20,10

Περιγραφή

Μια εκ των έσω περιγραφή του πρόσφατου οικονο-μικού άλματος της Κίνας, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους και τις τοποθεσίες που κρύβονται πίσω από τη μεταμόρφωση του πιο πολυπληθούς έθνους του κόσμου.

Το βιβλίο του James Kynge δείχνει πώς η εμφάνιση μιας ακόρεστης δίψας για ανάπτυξη συγκλονίζει τον πλανήτη, ενώ παράλληλα αποδεικνύει ότι δεν έχουν όλα τα διαγράμματα που αφορούν την Κίνα ανοδική πορεία.