Παρουσίαση του μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Μπούρα με τίτλο “Ατλαντίς”

Παρουσίαση του μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Μπούρα με τίτλο “Ατλαντίς”

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κ.κ.: Ελένη Κανδηλώρου, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου∆ημήτρης Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Ιόνιο ΠανεπιστήμιοOlaf Immanuel Seel, Επικ. καθηγητής, ΤΞΓΜ∆, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΡίβα Λάββα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.Κατερίνα […]