Αποτελέσματα 1ου Διαγωνισμού διηγήματος εκδόσεων ΝΙΚΑΣ